VSTUP DO NOVÉHO ČÍNSKÉHO ROKU 2021 V ÚDOLÍ BOSENSKÝCH PYRAMID
CESTA VĚDOMÉHO PŘECHODU

10. - 14. února 2021

Visoko, Bosna a Hercegovina

INFORMACE O CESTĚ

Tak trochu silvestrovský pobyt v údolí pyramid nabízí příležitost k seberozvoji i k relaxaci. Součástí je miniseminární program pro návrat k vlastnímu Zdroji, výlety na pyramidy, léčení v tunelech Ravne, večerní zábava, a mnoho dalšího …

K tomu – jako vždy – skvělá bosenská kuchyně, muzika, zpívání, terapeutický film …

Součástí seminární části  je půlnoční přechodový riuál do roku kovového Buvola.

Cesta do údolí Bosenských pyramid nabízí pobyt v kouzelné Bosně a Hercegovině. Je určena přátelům, kterým nevadí zimní období a spíše relaxační program, než stíhání přesunů s cílem „stihnout toho vidět co možná nejvíce … „.

Nebude chybět skvělá bosenská kuchyně, setkávání se s místními lidmi, společné večery, zpívání a zábava, a k tomu vše, co je součástí víkendových cest, včetně léčení v tunelech a na pyramidách. Prožijeme několik krásných dnů v Bosně na energeticky silných a posvátných místech. S lehkostí a radostí tady můžeme zanechat to, co nás brzdí v pohybu za změnou, či vpřed.

Můžeme zde dodatečně podpořit odevzdání minulosti a odtartovat to nové do roku 2021. „Batoh minulosti“, který mnoho z nás nosí často sebou stále na svých zádech můžeme „odložit“ právě tady.

Bosenská pyramida Slunce je s výškou 220 metrů největší doposud objevenou pyramidou na světě. V současné době jde také o potencioálně nejstarší pyramidy na světě, a dalším „nej“ je síť podzemních tunelů a komor pod pyramidovým komplexem.

Důležitou roli však hraje funkce pyramid. Dnes už je jasné, že pyramida Slunce je něco jako energetický zesilovač. Generátor energie, který mimo jiné nepřetržitě vysílá paprsek od svého vrcholu směrem ke slunci. V tunelech RAVNE je stálá Schumannova frekvence 7,83 Hz. Ideální rezonance pro lidský organismus. Tato tepová frekvence v tunelech zůstává, i když frekvence naší Země se již výrazně zvýšila a neustále zvyšuje. Návrat do tohoto prostředí významně regeneruje a omlazuje, možná právě tato skutečnost působí na návštěvníky natolik, že mají pocit „návratu domů“. Přichází úleva, uvolnění napětí, stresu, úzkosti. Když vstoupíme do tunelu, tělesné buňky startují svoji práci na regeneraci a léčení. Ideální podmínky na zastavení se, na čas jít zpátky k sobě, do svého nitra, středu a ke svému Zdroji.

Tato cesta do údolí Bosenských pyramid nabízí mnohem více než jen poznávání a relax.

Pojeďte s námi si to užít JINAK, uzavřít starý rok a vstoupit očištění do roku nového … :-).

PROGRAM

Středa, 10. února 2021

 • přesun z ČR (SR) do Bosny – odjezd v ranních hodinách
 • první ochutnávka místních dobrot

Čtvrtek – Sobota, 11. – 13. února 2021

 • každodenní regenerace a léčení v tunelech RAVNE
 • archeologický park RAVNE 2
 • Pyramida Měsíce
 • Pyramida Slunce
 • Tumulus Vratnica
 • město Visoko
 • 11. února – ukončení starého roku
 • zábava, večerní program, sdílení

Neděle, 14. února 2021

 • přesun z Bosny do ČR (SR) – příjezd ve večerních hodinách

 • doprava zajištěna
 • po celou dobu cesty průvodcovství, podpora, sdílení pomoc a poradenství, večerní program
 • po celou dobu cesty stravování – výborná místní strava
 • po celou dobu cesty zajištěno ubytování
  —————————————–

PETR SUMITO MIKULKA – průvodcovství, podpora, organizace – kontaktní údaje: +420 774 962 262, email: info@bosnasesumitem.cz

PLATEBNÍ PODMŃKY

3000 Kč záloha při rezervaci + 330 € platba na místě v hotovosti

Cena zahrnuje:

Cena nezahrnuje:

REZERVAČNÍ FORMULÁŘ

Prohlášení zájemce:

Podmínky účasti na akcích organizovaných a vedených Petrem Sumitem Mikulkou (dále „průvodce“):

Účast na akcích i konkrétním programu je dobrovolná. Vzdělávací akce a akce osobního rozvoje nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením všech akcí informovat průvodce o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Před účastí na intenzivně prožitkových akcich doporučuji informovat vašeho lékaře.

Účastník je v celém průběhu akce za sebe odpovědný. Případné pokyny průvodce jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu speciálních vzdělávacích akcí a akcí osobního rozvoje vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

Na Vámi uvedený email obdržíte po odeslání rezervačního formuláře potvrzení žádosti o rezervaci s pokyny k úhradě zálohy.

Závázná rezervace na akci je platná po úhradě rezervační zálohy.

Ta bude po přijetí potvrzena formou SMS na číslo, které je uvedeno v rezervačním formuláři.