VELIKONOČNÍ TRANSFORMAČNÍ CESTA K PYRAMIDÁM

6. - 11. DUBNA 2023

Visoko, Bosna a Hercegovina

INFORMACE O CESTĚ

Zveme Vás na jarní transformační cestu – pobyt v údolí Bosenských pyramid – spojenou s léčením, relaxací a poznáváním … na tomto výjimečném místě Evropy. Termín pro tuto cestu byl stanoven na Velikonoce a už se stal tradicí podobně jako srpnová Lví brána, anebo silvestrovský přechod do Nového roku. Zájemci také využívají volných dní navíc, spojených se státním svátkem.

Nebude chybět nic z toho, co účastníci prožívají. K programu samozřejmě patří poznávání údolí Bosenských pyramid, pyramid samotných, každodenní regenerace a léčení v komplexu tunelů RAVNE, návštěva dalších energeticky silných, krásných a zajímavých míst, které jsou součástí tohoto kouzelného vysokovibračního místa. Nebude chybět prostor pro individuální terapii a léčení. Budeme také poznávat sebe, automatismy a návyky, mentální vzorce a emocionální bloky. Toto poznání, uvědomění a vědomý prožitek zaručuje transformaci našeho vědomí.

Záměrem je uzdravení těla, mysli i ducha.

Možnost znovunapojení se na vlastní Zdroj, návrat k němu, rozpomenout se „KDO JSEM“, „PROČ JSEM TADY“ a „KAM JDU“.

Prožijeme společné chvíle ve vzájemném sdílení. Programový koktejl je namíchán tak, aby inspiroval a nabídl každému menu, ze kterého si určitě vybere. Budeme nejen poznávat kouzelná místa a pyramidy v Bosně, ale taktéž SAMI SEBE trochu jinak, než jsme zvyklí. Spojíme se zpět se sebou, s Duchem přírody, můžeme naslouchat svému vnitřnímu hlasu, uvědomovat si co chceme a co už ne. Mohou přijít vhledy, vize, můžeme změnit úhel pohledu na náš život a naše „problémy“, můžeme odstartovat to nové, které někde v nás čeká, až budeme připraveni a řekneme životu ANO.

PROGRAM

Čtvrtek, 6. dubna 2023

 • přesun z ČR (SR) do Bosny – odjezd v ranních hodinách
 • první ochutnávka místních dobrot

Pátek – Pondělí, 7. – 10. dubna 2023

 • každodenní regenerace a léčení v tunelech RAVNE
 • Pyramida Měsíce
 • Pyramida Slunce
 • Pyramida Draka
 • Tumulus Vratnica
 • večerní program, sdílení

Úterý 11. dubna 2023

přesun z Bosny do ČR (SR) – příjezd ve večerních hodinách

—————————————–

 • doprava zajištěna
 • po celou dobu cesty průvodcovství, terapeutická podpora, sdílení, poradenství
 • po celou dobu cesty stravování – výborná místní strava
 • po celou dobu cesty zajištěno ubytování
  —————————————–

PETR SUMITO MIKULKA – průvodcovství, terapie, organizace – kontaktní údaje: +420 774 962 262, email: info@bosnasesumitem.cz

PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.500 Kč záloha při rezervaci + 480 € platba na místě v hotovosti

Cena zahrnuje:

Cena nezahrnuje:

REZERVAČNÍ FORMULÁŘ

VELIKONOČNÍ TRANSFORMAČNÍ CESTA K PYRAMIDÁM
6. - 11. dubna 2023

Prohlášení zájemce:

Podmínky účasti na akcích organizovaných a vedených Petrem Sumitem Mikulkou (dále „průvodce“):

Účast na akcích i konkrétním programu je dobrovolná. Vzdělávací akce a akce osobního rozvoje nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením všech akcí informovat průvodce o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Před účastí na intenzivně prožitkových akcich doporučuji informovat vašeho lékaře.

Účastník je v celém průběhu akce za sebe odpovědný. Případné pokyny průvodce jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu speciálních vzdělávacích akcí a akcí osobního rozvoje vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

Na Vámi uvedený email obdržíte po odeslání rezervačního formuláře potvrzení žádosti o rezervaci s pokyny k úhradě zálohy.

Závázná rezervace na akci je platná po úhradě rezervační zálohy.

Ta bude po přijetí potvrzena formou SMS na číslo, které je uvedeno v rezervačním formuláři.

error: Obsah je chráněn proti kopírování !!!