ŠAMANSKÁ TRANSFORMAČNÍ CESTA DO ÚDOLÍ BOSENSKÝCH PYRAMID

29. dubna - 4. května 2021

Visoko, Bosna a Hercegovina

INFORMACE O CESTĚ

Po první šamanské cestě, v létě 2019, a po pandemické pauze, přichází na základě pozitivních ohlasů účastníků další šamanský pobyt v údolí Bosenských pyramid, s JIRKOU COHORNOU – průvodcem šamanskou medicínou. Cesta je příležitostí nejen k poznávání a relaxaci. Šamanské rituály, ceremonie a léčení dostávají díky energiím pyramid nový rozměr, kterým můžeme výrazně nahradit energie Peru a Amazonie, a tak výrazně podpořit kvalitu účinků peruánských bylin a dalších přírodních léčiv z Amazonie, které budou k dispozici.

Tento pobyt je propojen s transformací a poznáváním v energii Bosenských pyramid a léčivých tunelů RAVNE, společně se šamanskými rituály, ceremoniemi a léčeními. Záměrem je uzdravení těla, mysli i ducha. Možnost znovunapojení se na vlastní Zdroj, návrat k němu, rozpomenout se „KDO JSEM“, „PROČ JSEM TADY“ a „KAM JDU“.

Putování touto kouzelnou zemí, s léčením u pyramid nabízí více než si jen dokážete představit. Součástí pobytu je (jako u každé cesty se mnou) pravidelné léčení v tunelech Ravne (1-2x denně). Prožijeme společné chvíle ve vzájemném sdílení. Programový koktejl je namíchán tak, aby inspiroval a nabídl každému menu, ze kterého si určitě vybere. Budeme nejen poznávat kouzelná místa a pyramidy v Bosně a Hercegovině, ale taktéž SAMI SEBE trochu jinak, než jsme zvyklí. Spojíme se zpět se sebou, s Duchem přírody, můžeme naslouchat svému vnitřnímu hlasu, uvědomovat si co chceme a co už ne. Mohou přijít vhledy, vize, můžeme změnit úhel pohledu na náš život a naše „problémy“, můžeme odstartovat to nové, které někde v nás čeká, až budeme připraveni a řekneme životu ANO.

PROGRAM

Čtvrtek, 29. dubna 2021

 • přesun z ČR (SR) do Bosny – odjezd v ranních hodinách
 • první ochutnávka místních dobrot

Pátek – Pondělí, 30. dubna – 3 května 2021

 • každodenní regenerace a léčení v tunelech RAVNE
 • archeologický park RAVNE 2
 • Pyramida Měsíce
 • Pyramida Slunce
 • Tumulus Vratnica
 • meditace, rituály, ceremonie s Rapé (bylinné směsi), cacaové obřady (obřad s organickým  cacaem), popis a podrobné informace v článcích mého blogu …
 • zábava, večerní program, sdílení

Úterý, 4. května 2021

 • přesun z Bosny do ČR (SR) – příjezd ve večerních hodinách

 • doprava zajištěna
 • po celou dobu cesty průvodcovství, podpora, sdílení pomoc a poradenství, večerní program
 • po celou dobu cesty stravování – výborná místní strava
 • po celou dobu cesty zajištěno ubytování
  —————————————–

PETR SUMITO MIKULKA – průvodcovství, podpora, organizace – kontaktní údaje: +420 774 962 262, email: info@bosnasesumitem.cz

JIŘÍ COHORNA – průvodcovství, podpora, ceremonie – kontaktní údaje: +420 730 823 791, email: cohorna@gmail.com

PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.700 Kč záloha při rezervaci + 420 € platba na místě v hotovosti

Cena zahrnuje:

Cena nezahrnuje:

REZERVAČNÍ FORMULÁŘ

ŠAMANSKÁ TRANSFORMAČNÍ CESTA
DO ÚDOLÍ BOSENSKÝCH PYRAMID
21. dubna - 4. května 2021, Bosna a Hercegovina

Prohlášení zájemce:

Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním tohoto formuláře spolu s údaji v něm uvedenými souhlasím se zpracováním osobních údajů poskytnutých moji osobou a jejich zařazením po dobu neurčitou do databáze zájemců o akce pořádané Petrem Sumitem Mikulkou. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro předmět podnikání firmy a nebudou využívány pro jiné marketingové účely a nebudou poskytnuty třetím osobám. Databáze je ve vlastnictví: Petr Sumito Mikulka, IČO 64646351. Dále potvrzuji, že veškeré údaje mnou poskytnuté jsou pravdivé.

Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze. Vlastník databáze prohlašuje, že poskytnuté údaje budou použity pouze pro marketingové účely.

Další informace je možné získat na emailové adrese info@bosnasesumitem.cz nebo telefonicky na čísle +420 774 962 262.

Podmínky účasti na akcích organizovaných a vedených Petrem Sumitem Mikulkou (dále „průvodce“):

Účast na akcích je dobrovolná. Vzdělávací akce a akce osobního rozvoje nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením všech akcí informovat průvodce o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Před účastí na akci doporučujeme informovat vašeho ošetřujícího lékaře.

Účastník je v celém průběhu akce za sebe odpovědný. Případné pokyny průvodce jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu speciálních vzdělávacích akcích a akcích osobního rozvoje vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

Na Vámi uvedený email obdržíte po odeslání rezervačního formuláře potvrzení žádosti o rezervaci s pokyny k úhradě zálohy. Závázná rezervace na akci je platná po úhradě rezervační zálohy. Ta bude po přijetí potvrzena formou SMS na číslo, které je uvedeno v rezervačním formuláři.