Cesty do Bosny k pyramidám probíhají celoročně, i když větší zájem a tím pádem více pobytů probíhá od jara do podzimu. Pro mne má zimní Bosna a pyramidy svoje kouzlo, jehož krása a síla zážitků není o nic menší než v teplých měsících. A k tomu (zatím ještě stále) i možnost mít více klidu, protože návštěvnost je celkově menší. To je nejvíce znát při pobytu v tunelech Ravne. Někteří přátelé namítají, že v zimě jsou krátké dny a brzy tma. To je samozřejmě pravda, ale v tunelech stejně denní světlo nepotřebujeme :-).

Mám zkušenost, že rozdílnost v energiích a v síle pyramid je ve dnech, kdy více prší. Což bývá na podzim. Není zde pochyb o tom, že voda je velmi důležitý a silný element pro funkci pyramidálního komplexu. Když jsem zažil několik deštivých dnů ve Visoku, a když jsem vnímal to zesílení, došlo mi proč je třeba pyramida Měsíce postavena tak, aby sbírala dešťovou vodu „do sebe“. Jde o pyramidu, která je postavena jako terasovitá. A terasy, se sklonem ke středu pyramidy, jednoduše dovolují, aby voda stékala dovnitř a tak byla v pyramidě shromažďována. A právě na pyramidě Měsíce jsem společně s přáteli prožil několik velmi zajímavých, někdy až záhadných situací, které při deštivém počasí gradovaly. Často zde vnímám potřebu mít ještě větší respekt než když je sucho, ať už je to v zimě nebo v létě.

Voda je velmi silný živel a to propojení se zdá být neuvěřitelné. Proto není tajemstvím, že všude na světě, kde jsou pyramidy, nachází se v jejich blízkosti také voda, jezera, řeky ….

Tak až se třeba budete rozhodovat, kdy je pro Vás nejlepší do Bosny k pyramidám vyrazit, vězte, že v údolí Bosenských pyramid je to nejlepší kdykoliv :-).