CESTA ZDRAVÍ A RELAXACE K PYRAMIDÁM

27. - 31. října 2021

Bosna a Hercegovina

INFORMACE O CESTĚ

Zveme Vás na podzimní prázdninovou cestu – pobyt v údolí Bosenských pyramid – spojenou s léčením, relaxací a poznáváním na tomto výjimečném místě Evropy. Termín podzimních prázdnin byl pro tuto cestu stanoven na přání zájemců, pracujících ve školství, kteří se hůře dostávají na podobné akce v období školního roku. 

Nebude chybět nic z toho, co účastníci prožívají. K programu samozřejmě patří poznávání údolí Bosenských pyramid, pyramid samotných, každodenní regenerace a léčení v komplexu tunelů RAVNE, návštěva dalších energeticky silných, krásných a zajímavých míst, které jsou součástí tohoto kouzelného vysokovibračního místa. Nebude chybět prostor pro individuální terapii a léčení. Budeme také poznávat sebe, automatismy a návyky, mentální vzorce a emocionání bloky. Toto poznání, uvědomění a vědomý prožitek zaručuje transformaci našeho vědomí.

Záměrem je uzdravení těla, mysli i ducha.

Možnost znovunapojení se na vlastní Zdroj, návrat k němu, rozpomenout se „KDO JSEM“, „PROČ JSEM TADY“ a „KAM JDU“.

Prožijeme společné chvíle ve vzájemném sdílení. Programový koktejl je namíchán tak, aby inspiroval a nabídl každému menu, ze kterého si určitě vybere. Budeme nejen poznávat kouzelná místa a pyramidy v Bosně, ale taktéž SAMI SEBE trochu jinak, než jsme zvyklí. Spojíme se zpět se sebou, s Duchem přírody, můžeme naslouchat svému vnitřnímu hlasu, uvědomovat si co chceme a co už ne. Mohou přijít vhledy, vize, můžeme změnit úhel pohledu na náš život a naše „problémy“, můžeme odstartovat to nové, které někde v nás čeká, až budeme připraveni a řekneme životu ANO.

PROGRAM

Středa, 27. října 2021

 • přesun z ČR (SR) do Bosny – odjezd v ranních hodinách
 • první ochutnávka místních dobrot

Čtvrtek – Sobota, 28. – 30. října 2021

 • každodenní regenerace a léčení v tunelech RAVNE
 • archeologický park RAVNE 2
 • Pyramida Měsíce
 • Pyramida Slunce
 • Tumulus Vratnica
 • zábava, večerní program, sdílení

Neděle, 31. října 2021

přesun z Bosny do ČR (SR) – příjezd ve večerních hodinách

—————————————–

 • doprava zajištěna
 • po celou dobu cesty průvodcovství, podpora, sdílení pomoc a poradenství, večerní program
 • po celou dobu cesty stravování – výborná místní strava
 • po celou dobu cesty zajištěno ubytování
  —————————————–

PETR SUMITO MIKULKA – průvodcovství, podpora, organizace – kontaktní údaje: +420 774 962 262, email: info@bosnasesumitem.cz

(změna programu vyhrazena)

2.600,-- Kč (100 €) záloha při rezervaci + 420 € platba na místě v hotovosti

Cena zahrnuje:

Cena nezahrnuje:

REZERVAČNÍ FORMULÁŘ

CESTA ZDRAVÍ A RELAXACE K PYRAMIDÁM
27. - 31. října 2021, Bosna a Hercegovina

Prohlášení zájemce:

Podmínky účasti na akcích organizovaných a vedených Petrem Sumitem Mikulkou (dále „průvodce“):

Účast na akcích i konkrétním programu je dobrovolná. Vzdělávací akce a akce osobního rozvoje nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením všech akcí informovat průvodce o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Před účastí na intenzivně prožitkových akcich doporučuji informovat vašeho lékaře.

Účastník je v celém průběhu akce za sebe odpovědný. Případné pokyny průvodce jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu speciálních vzdělávacích akcí a akcí osobního rozvoje vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

Na Vámi uvedený email obdržíte po odeslání rezervačního formuláře potvrzení žádosti o rezervaci s pokyny k úhradě zálohy.

Závázná rezervace na akci je platná po úhradě rezervační zálohy.

Ta bude po přijetí potvrzena formou SMS na číslo, které je uvedeno v rezervačním formuláři.

error: Obsah je chráněn proti kopírování !!!